Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 
Aanzetten van zijscheuten

Bij ouder hout dat, ondanks het inkorten van de top, geen zijtakken wil vormen, moet je wat grover te werk gaan. Vaak zijn er dan nog wel zwak ontwikkelde knopbeginsels zichtbaar.
Door onderstaande technieken is het mogelijk om nieuwe zijscheuten te laten ontstaan.

Kerven
Kerven is een techniek door met een scherp mesje, rond mei, een snede onder de knop te maken in de lengterichting van de tak (groeisnede) of een dwarssnede boven de knop. Snij niet onnodig diep, het gaat om een beschadiging van de bast en het direct daaronder liggende weefsel, 3 tot 5 mm is voldoende.

Groeisnede
Met een groeisnede activeer je de toevoer van groeistoffen om de wond te helen. Die groeistoffen komen dan ook ten goede aan de nog onderontwikkelde knop die zich direct boven de snede bevindt.


Dwarssnede
Met een dwarssnedes is het mogelijk om verjonging uit te voeren. Algemeen geldt:
Een dwarssnedes boven een bladknop versnelt de groei van die knop maar werkt remmend op de saptoevoer naar het hoger geplaatste deel van de twijg.
Een dwarssnedes onder een bladknop remt de groei van die knop en zal daardoor meer bloemknoppen vormen.
Dwarssnedes past men toe om nieuwe uitlopers exact op de gewenste plek te krijgen. Vaak zijn er nog geen bladknoppen te zien. Door de dwarssnedes worden slapende bladknoppen wakker gemaakt die dan te voorschijn komen. Komen er meer bladknoppen uit dan gewenst dan worden de ongewenste verwijdert door weg te snijden. Vaak heb je er maar één nodig.

Ringen
Een andere manier om verse zijscheuten te kweken op een kaal geworden stam is ringen; je haalt dan een ring van de bast weg boven het stuk stam waar je nieuwe zijscheuten wilt. Wanneer dat niet goed (te diep) gedaan wordt loop je risico dat het gewas boven de ring afsterft. Veiliger is het om twee halve ringen te maken met een, in hoogte, onderlinge afstand van ongeveer 10 cm. Zo stagneer je de sapstroom, maar sluit hem niet af. De breedte van de ring laat je afhangen van de dikte van de stam. Op dunner hout is 3 á 4 mm breedte al voldoende, op een wat steviger stam kun je 1 cm aanhouden. Na verloop van tijd zullen deze ringen, of halve ringen, door littekenweefsel overgroeid raken.

Insnoeren
Ook deze techniek is erop gericht om de sapstroom te stagneren zodat het gewas uit nood haar slapende knoppen aanspreekt. Hierbij wordt de stam boven het te kale deel tijdelijk afgekneld. Neem hiervoor een stuk oude boomband, dan ijzerdraad eromheen en aandraaien met een tang zodat dit goed knellend vastzit; de boomband dient om te voorkomen dat de draad in de bast getrokken wordt en ingroeit. Wanneer er voldoende nieuwe uitlopers zijn, kan het bindsel weer worden verwijderd. Hou er rekening mee dat het insnoeren bedoeld is om de sapstroom te verminderen. Wanneer je de stam/tak zo heftig insnoert dat de sapstroom volledig stilvalt, gaat het gewas erboven dood. Hou de kroon dus goed in de gaten. Als het blad wat slapper gaat hangen is de binding te strak en moet deze meteen iets verruimd worden.

 
Adverteren

Bezoekers

We hebben 49 gasten online