Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 
Vruchtdunning

Vruchtdunning toepassen
Vruchtdunning is meestal aan te raden bij appel, peer, kwee en pruim. Bij walnoten is dunnen niet nodig.
• Een jonge boom niet teveel vruchten laten dragen want dat remt de ontwikkeling. Wanneer het ge
was redelijk op grootte is kun je het volwaardig laten dragen.
Door vruchtdunning krijgt men meer vruchten van een goede kwaliteit: dikkere, mooiere vruchten en goed op kleur. Liever 1 kruiwagen goed fruit dan 3 met klein en slecht fruit. Vruchten beschadigd door hagel, schimmels (schurft, ..) en insecten
zal men zoveel mogelijk verwijderen.
Door vruchtdunning krijgt men minder kans op beurtjaren. Indien dit jaar de boom zich uitput, doordat
men teveel vruchten laat hangen, dan heeft men een grote kans dat deze boom volgend jaar weinig of geen vruchten zal dragen. Om zoveel mogelijk effect te hebben op beurtjaren, moet dit dunnen zo vroeg mogelijk gebeuren. Het uitdunnen van bloesem kan hiervoor heel nuttig zijn!
Door vruchtdunning is er minder kans op takbreuk vooral bij pruimen omdat de takken brosser zijn dan appel en peer. Indien er teveel vruchten blijven hangen, dan kunnen bepaalde takken / twijgen uitscheuren, door het toenemende vruchtgewicht.
Vooral het pruimenras Prunus domestica 'Victoria' moet goed gedund worden, omdat anders de takken zouden breken en omdat de vruchten dan minder smakelijk zijn.

Ook het ras Czar dient goed gedund te worden omdat het kleine vruchten geeft die dicht tegen elkaar groeien. Wordt er niet gedund dan groeien ze tegen elkaar aan en gaan de vruchten rotten.
Door vruchtdunning  is er minder uitbreidingskans van vruchtschimmels. Takken / twijgen welke laag tegen de grond gaan hangen, worden gemakkelijker geïnfecteerd door vruchtschimmels. Vruchten beschadigd t.g.v. hagel kunnen beschimmelen en gaan gezonde vruchten ook infecteren.


Beurtjaren
Beurtjaren treden op als er teveel vruchten aan de boom zitten. Daardoor zal alle energie opgaan aan de vorming van vruchten en maakt de fruitboom geen bloemknoppen meer aan voor het volgend jaar.
Het jaar daarop heb je daarom geen vruchten aan de fruitboom zitten maar gaat alle energie wel zitten in het vormen van bloemknoppen. Het jaar daarop heb je dus weer vele vruchten aan de fruitboom zitten en herhaald het proces zich weer.
Het effect hiervan is dat je het ene jaar heel veel fruit aan de boom hebt zitten en het daaropvolgend jaar niets of heel weinig. Dit noemt men beurtjaren. Vruchtjes dunnen in juni tot en met juli is dan de oplossing. Bij voldoende dunnen ervaart de fruitboom dat het levensgevaar geweken is en zet alle seinen op groen om ook volgend jaar weer bloesems en vruchten te produceren.

Beste tijdstip om pitfruit uit te dunnen
Te vroeg dunnen kan soms gevaarlijk zijn. Er kunnen daarna nog talrijke vruchten afvallen. Bijvoorkeur wacht men tot na de natuurlijke vruchtrui de junirui. Deze vruchtrui gebeurt vanaf eind mei tot ongeveer half juni.
Bij een groot aantal vruchtjes wordt de vruchtsteel geel en vallen ze later af. In 2013 liep deze junirui door tot eind juli. Junirui is een natuurlijke afstoting van vruchtjes door een onderlinge concurrentiestrijd van voedingsstoffen en hormonen in de vrucht. De boom stoot alle vruchtjes af die geen kans maken om volwassen te worden. Vaak is de belangrijkste oorzaak slechte bestuiving door insecten. Snij het afgevallen vrucht maar eens door en je ziet dat er geen of slechte pitten in zitten.
Na de junirui kan men, afhankelijk van de groei, nog een finaledunning uitvoeren. Men neemt dan alsnog de vruchten die misvormd, beschadigd  of aangetast zijn weg. Men verkrijgt zo ook een betere kwaliteit fruit en de besmettingsdruk naar het gezonde fruit wordt verminderd.


Men kan dunnen tijdens de maanden eind mei, juni - juli. Best zo vroeg mogelijk ! De boom hoeft dan minder lang energie te steken in de vruchten die uiteindelijk worden weggehaald.
Door vroeg te dunnen heeft men minder kans op beurtjaren. (= een jaar met weinig of geen vruchten)
Bij te vroeg vruchtdunnen of bij te sterke groei kan de vruchtrui nog verder gaan, met als gevolg onvoldoende of geen vruchten aan de bomen.
Om beurtjaren te voorkomen, kan men ook de bloemen dunnen voor ze bevrucht zijn. Bloemdunning geeft betere vruchten. Want het vormen van bloemen is een aanslag op de boom.
Pruimen en perziken kan men dunnen ongeveer 8 weken voor de vermoedelijke plukdatum.

Natuurlijke vruchtrui
De meeste natuurlijke oorzaken zijn:

• Te koud weer tijdens de bloei, zodat een aantal bloemen onvoldoende of niet bestoven werden. 
• Slechte of geen bestuiving, doordat er geen bestuivers in de buurt stonden.
• Groeistoornissen. Bij te sterke groei of bij verkeerde wintersnoei kunnen er een aantal vruchten afgestoten worden.
• Bij te sterke stikstofbemesting is de groei zeer sterk en is de natuurlijke vruchtrui (vruchtval) groter. 
• Overvloedige regen of gebrek aan voeding kan ook een late vruchtval veroorzaken.

Hoe overtollige vruchtjes uitdunnen
Men kan vruchtdunnen toepassen met speciale dunschaartjes (of met een smalle snoeischaar.). Men knipt steeds in de vruchtsteel van de te verwijderen vruchten.
De meeste appelrassen kan men ook zonder extra hulpmateriaal dunnen, door met de vingers de vrucht van de steel te duwen. (Met duim en wijsvinger houdt men de vruchtsteel vast, terwijl de middenvinger de vrucht omlaag duwt.) Men kan zodoende met 2 handen tegelijk dunnen. Normaal mag men de vruchten niet met de steel afplukken, want dan bestaat het risico dat de overblijvende vrucht iets beschadigd wordt en later ook afvalt. Bij peren kan men de stelen dubbel plooien, zodat ze breken. 
Rond half juni is vruchtdunning ook mogelijk door met een hark aan de takken te schudden. Dit is minder tijdrovend dan handdunnen.

Wanneer er drie of vier vruchten dicht bij elkaar zitten is het raadzaam de middelste vrucht (meestal de grootste) er tussen uit te halen. Deze vrucht, die een “diksteel” wordt genoemd, groeit aanvankelijk heel goed maar gaat over twee weken stilstaan in de groei. Waardoor de overige vruchten in groei geremd worden. Wanneer de “diksteel” verwijderd is zullen de andere vruchten gelijkmatig door groeien.


Bij het dunnen is het erg belangrijk dat het steeltje van de vrucht aan de tak blijft zitten, zo voorkomt men dat er aan de basis een wond ontstaat waardoor de overige vruchten alsnog af gestoten worden. Dit in tegenstelling met de pluk van rijp fruit, daar moet juist de steel aan de vrucht blijven zitten.

Regels bij het handdunnen
• Het aantal vruchten hangt af van het ras (grootvruchtig- of kleinvruchtig ras) en van de grondsoort
• Op zwaardere gronden kan men meer vruchten laten hangen dan op lichte gronden
• Voor een hoogstam boom is 100 vruchten laten zitten voldoende
• Steeltje blijft aan de boom en niet aan het vruchtje zitten
• De kleinste vruchten wegnemen
• De vruchten die het laagst hangen wegnemen, oa. om takbreuk te voorkomen.
• Trossen met vruchten zoveel mogelijk per 1 of per 2 (3) zetten
• Vuistregel is 1 vrucht per 30 bladeren hoogstam fruitbomen
• Voor een fruithaag geld 1 vrucht per 20 à 25 bladeren
• Per 20 cm tak of twijg mogen er ongeveer 2 vruchten blijven staan.
• Tussen de vruchten 7 à 8 cm (breedte van een hand) ruimte laten
• Bij pruimen ongeveer 10 vruchten per meter
• Aan een stevige tak mogen er iets meer vruchten blijven dan aan een dunne twijg, welke gemakkelijk zou doorbreken
• Vruchten die onder de takken hangen zoveel mogelijk verwijderen. Ontvangen weinig licht, kleuren onvoldoende en hebben minder smaak
• Dun topvruchten weg. De zogenoemde diksteel. Deze vrucht groeit in begin harder. Daarna niet meer
• Normaal verwijderd men steeds misvormde, aangetaste en kleine vruchten
• Systematisch werken. Vanonder naar boven, om niet te veel te vergeten
• Vruchten niet onder de boom laten liggen
• Vruchten niet laten vallen op lagerstaande vruchtjes
• Bij te zwakgroeiende bomen / takken / twijgen moet men meer vruchten verwijderen, dan bij sterkgroeiende
• Te veel dunnen is beter dan te weinig en bij dunnen is tevens de regel dat men vaak te veel laat zitten

De Steeltje blijft aan de boom en niet aan het vruchtje zitten. Omdat er anders kans is op het wegvallen van andere vruchtjes.
Tijdens de zomersnoei kan het vruchtdunnen mooi worden meegenomen.
Bij het dunnen in juli kunnen ook gelijk de waterloten worden verwijdert. Geeft licht en droogte in de boom.
Let bij pruimen dunnen ook op aantasting van de pruimenmot. Verwijder aangetaste vruchten zoveel mogelijk.
Vruchten laat men niet onder de boom liggen. Door het opspatten van de regen, kunnen bepaalde schimmels de onderste vruchten infecteren. Afgevallen fruit kun je ergens anders neer leggen voor de dieren. Hou dit gevallen fruit wel in de gaten en verwijder door schimmel aangetaste fruit

Dunnen van een James grieve op 10 augustus 2015 in Haaksbergen. Er bleef nog voldoende over.

 
Adverteren

Bezoekers

We hebben 30 gasten online